HOME  |  SITE MAP  |  CONTACTS Language   Language
Home :: References :: References in the field of Prevention of major industrial accidents

References in the field of Prevention of major industrial accidentsUS Steel, spol. s r. o., Košice, HR (2005)
Vegum, a.s., Dolné Vestenice, HR, HP (2005)
ČSPH Avanti, Pezinok, OZ (2005)
ČSPH Jančuška, Pezinok, OZ (2005)
Messer –Tatragas, a.s., HR (2005)
Progas, s.r.o. VS Bánovce nad Bebravou, HR, HP, BS, POO, PP (2005)
Progas, s.r.o. Hanušovce, HR, HP, BS, POO, PP (2005)
Dopravný podnik, a.s., Bratislava, OZ (2005)
Slovnaft, a.s., Bratislava, terminály, HP, BS (2005)
Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava, PP (2005)
Chemolak, a.s., Smolenice, HR (2006)
Letisko M.R. Štefánika, Bratislava, HR, HP, PP, POO (2006)
Slovenské elektrárne, a.s., Atómové elektrárne Bohunice, HR (2006)
Slovenské elektrárne, a.s., Atómové elektrárne Mochovce, HR (2006)
Slovenské elektrárne, a.s., Tepelné elektrárne Nováky, HR (2006)
Slovenská plavba a prístavy - Lodenica, s.r.o., Bratislava, OZ (2006)
Slovglass, a.s., Poltár, HR, BS (2006)
Slovkord, a.s., Senica, HR, HP, PP (2006)
Duslo Šaľa, a.s., HR (2007)
Chemza, a.s., (Chemko, a.s.) Strážske, HR, BS (2007)
Hnojivá, a.s., (Chemko, a.s.), Strážske, HR, BS (2007)
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., HR, HP (2007)
Duslo Šaľa, a.s., HR (2007)
Banner Baterie SR, s.r.o., OZ, HR, HP, POO, PP (2007)
CMK - The gallium arsenide company, s.r.o., Žarnovica, OZ, HR, HP, BS, BRS (2007)
Enviral, a.s., Leopoldov, HR (2007)
Johnson Controls, s.r.o., Lučenec, HR (2007)
Železiarne Podbrezová, a.s., Podbrezová, PP, POO, HR (2007)
Palma-Tumys, a.s., Bratislava
Pozagas, a.s., Malacky
Slovenské elektrárne, a.s., Atómové elektrárne Bohunice, HR (2008)
Slovenské elektrárne, a.s., Atómové elektrárne Mochovce, HR (2008)
Slovenské elektrárne, a.s., Tepelné elektrárne Nováky, HR (2008)
Slovenské elektrárne, a.s., Tepelné elektrárne Vojany, HR (2008)
UFT Production Slovakia, Rožňava, OZ (2008)
PZZP Gajary-báden, Nafta, a.s., Gbely, HR (2008)
Banské projekty, s.r.o, Bratislava, HR (2008)
Real-H.M., s.r.o, Nové Zámky, OZ, PP, HR, HP (2009)
Duslo Šaľa, a.s., HR (2009)
PZZP Gajary-báden, 2. etapa, Nafta, a.s., Gbely, HR (2009)
Kogeneračný zdroj West Bratislava, OZ (2009)


Vysvetlivky:
HR: hodnotenie rizika
HP: havarijný plán
BS: bezpečnostná správa
OZ: oznámenie o zaradení podniku
PP: program prevencie ZPH
POO: podklady na vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva
BRS: bezpečnostný riadiaci systém