HOME  |  SITE MAP  |  CONTACTS Language   Language
Home :: References :: Other references

Other referencesČEZ, a. s., Jadrová elektráreň Dukovany
ČEZ, a. s., ŠKODA, a. s. Praha
ČEZ, a. s., SÚJB, Praha
Betonbau, a. s., Praha
Beaute, s.r.o., Praha
Pyrocool Eastern Group, Praha
M-Servis, Ostrava
Mondi, a.s., Ružomberok, analýza a hodnotenie rizika pre regeneračný kotol RK2 (2006)
Mondi, a.s., Ružomberok, zhodnotenie prevádzky kanalizačnej siete z hľadiska dopadov na životné prostredie (2006)
Pozagas, a.s., Metodika HAZOP (2007)
Pozagas, a.s., Analýza výbuchových procesov (2007)
Pozagas, a.s., Analýza havarijných scenárov na systéme zatláčania ložiskovej vody (2008)
Duslo, a.s., Hodnotenie funkčnej bezpečnosti systému v zmysle STN EN 61511 (2009)