HOME  |  SITE MAP  |  CONTACTS Language   Language
Home :: References :: References in the field of civil protection

References in the field of civil protectionVyhodnotenie oblastí ohrozenia pri úniku nebezpečných chemických látok v zmysle vyhlášky MV SR č. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok

Mäsokombinát Hrádok, s.r.o., Lučenec (2008)
New Diesel, a.s., Senica (2008)
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (2008)
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (2008)
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (2008)
Pivovary Topvar, a.s. (2009)
Zimný štadión, Poprad (2009)
DANUBIUS FRUCT, spol. s r.o., Dunajská Lužná (2009)
Zimný štadión, Turčianske Teplice (2009)
Pivovar STEIGER, a.s., Vyhne (2009)
SOLIVARY a.s. Prešov (2008)
Zimný štadión, Žiar nad Hronom (2009)
Palma Group, a.s., Bratislava (2009)