DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language

Prevencia ZPH

Vypracovanie čiastkovej alebo komplexnej dokumentácie v zmysle zákona č.261/2002 o prevencii ZPH v znení neskorších predpisov.

» Chcem vedieť viac...

Ochrana pred požiarmi

Vypracovanie čiastkovej alebo komplexnej dokumentácie v zmysle zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

» Chcem vedieť viac...

Protivýbuchová prevencia

Vypracovanie písomného dokumentu o ochrane pred výbuchom alebo posúdenie priestoru z hľadiska výskytu výbušnej atmosféry.

» Chcem vedieť viac...

Civilná ochrana

Spracovanie podkladov na vypracovanie plánov ochrany obyvateľstva v zmysle požiadaviek vyhlášky MV SR č. 533/2006 a zákona č. 42/1994 Z.z..

» Chcem vedieť viac...

Novinky

Predĺženie platnosti autorizácie

[17.06.2008] Ministerstvo životného prostredia na základe žiadosti spoločnosti rozhodla o predĺžení platnosti autorizácie spoločnosti do 11. augusta 2013.

Spustenie Web stránok spoločnosti

[18.02.2008] Spoločnosť sa prezentuje prostredníctvom webovej stránky, kde by mohla predstaviť svojim zákazníkom ponuku svojich služieb.

» Ďalšie správy...

Vitajte na stránkach spoločnosti RISK CONSULT, s.r.o.

Spoločnosť RISK CONSULT, s.r.o. sa zaoberá konzultačnou a odbornou inžinierskou činnosťou v oblasti požiarneho a bezpečnostného inžinierstva, protivýbuchovej prevencie, spracovaním rizikových analýz a havarijného manažmentu.

Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne v záujme jeho úplnej spokojnosti. Pre zaistenie vysokej kvality poskytovaných služieb má spoločnosť zavedený a udržiavaný systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2001. Spokojnosť zákazníka a zainteresovaných strán je podmienkou na zaručenie dlhodobej prosperity a stabilnej pozície spoločnosti na trhu.
Spoločnosť tvorí tím skúsených odborníkov a špecialistov z oblasti prevencie závažných priemyselných havárií a požiarnej ochrany, s bohatými skúsenosťami s analyzovaním rizík, posudzovaním výskytu a následkov havárií.

Pracovný tím má bohaté skúsenosti s posudzovaním bezpečnosti a rizikovými analýzami podnikov a technologických prevádzok rôznych odvetví priemyslu, ako aj s pravdepodobnostnými bezpečnostnými analýzami jadrových zariadení na Slovensku, Českej republike a Maďarsku. » Viac...