DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: O spoločnosti :: Predmet podnikania

Predmet podnikania
Spoločnosť RISK CONSULT, s.r.o. bola založená 25. novembra 1994. Oblasťou podnikania je energetika, chemický, petrochemický a plynárenský priemysel. Ročný obrat predstavuje 7–10 mil. Sk (cca 250 000 €).

Základné údaje o spoločnosti
NázovRISK CONSULT s.r.o.
Právna formaspoločnosť s ručením obmedzeným
SídloRačianska 72, 83102 Bratislava
IČO31 388 248
IČ DPHSK 2020354160
Registrovanáv Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 8323/B, oddiel Sro.
Bankové spojenieVÚB Bratislava - mesto, číslo účtu 1257996151/0200Pracovný tím má bohaté skúsenosti s posudzovaním bezpečnosti a rizikovými analýzami podnikov a technologických prevádzok rôznych odvetví priemyslu, ako aj s pravdepodobnostnými bezpečnostnými analýzami jadrových zariadení na Slovensku, Českej republike a Maďarsku.

Spoločnosť sa podieľala na niekoľkých medzinárodných projektoch, ktorých cieľom bolo zlepšenie bezpečnosti a zníženie rizika chemických zariadení a špecifických technológií. Spolupráca prebiehala s významnými zahraničnými spoločnosťami z Nemecka (Siemens AG, GRS, Durr, Betonbau), Francúzska (EdF), Holandska (DHV), Rakúska (Belfor) a Českej Republiky (Isatech).

Medzi hlavné predmety činnosti patrí:
  • poradenstvo v oblasti požiarneho a bezpečnostného inžinierstva,
  • spracovanie analýz požiarneho a technologického rizika,
  • projektovanie v oblasti požiarneho a bezpečnostného inžinierstva.

Medzi ďalšie predmety činnosti patria:
  • vydavateľské činnosti s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe č. 1. zákona 455/1991,
  • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,
  • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,
  • sprostredkovanie obchodu a služieb.