DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: Služby a riešenia :: Ostatné služby

Odborno-technická pomoc a sprostredkovanieOdborno-technickú pomoc a sprostredkovanie ponúkame Štátnej správe, ústredným orgánom, organizáciám, družstvám, spoločnostiam, podnikateľom, poisťovniam, agentúram atď., pri:

 • Zabezpečovaní:
  • služieb
  • prác
  • tovarov
 • Vykonávaní:
  • služieb
  • prác
  • dozorov
 • Vypracovávaní:
  • posudkov
  • dokumentácie
  • noriem
  • legislatívnych dokumentov (vyhlášky, pokyny, nariadenia)
súvisiacich s plnením úloh na úseku ochrany pred požiarmi a pri prevencii závažných priemyselných havárií.

Odborno-technickú pomoc a sprostredkovanie poskytujeme formou stálych služieb na určité obdobie na základe Zmluvy o poskytovaní služieb, resp. sprostredkovaní alebo jednorázovo na základe Zmluvy o dielo, poskytovaní služieb, resp. sprostredkovaní.