DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: Služby a riešenia :: Ochrana pred požiarmi

Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru a návrh opatrení na jeho minimalizáciuV uvedenej oblasti ponúkame:
  • Komplexnú analýzu požiarneho rizika a návrh opatrení na jeho minimalizáciu
    • Komplexnú analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru a návrh opatrení na jeho minimalizáciu v zmysle vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z.z. a náväzných predpisov
    • Analýzu síl a prostriedkov na zdolávanie požiaru