DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: Služby a riešenia :: Ostatné služby

Konzultácie a poradenstvoPre potreby zabezpečenia ochrany pred požiarmi a pri prevencii závažných priemyselných havárií ponúkame komplexné konzultačné a poradenské služby v týchto oblastiach:

 • Právne predpisy
 • Normalizácia
 • Skúšobníctvo
 • Fyzikálno-chemické vlastnosti látok a materiálov
 • Požiarnotechnologické charakteristiky látok a materiálov
 • Ekotoxikologické vlastnosti látok a materiálov
 • Procesy a produkty horenia
 • Procesy a prostriedky hasenia, lokalizácia a likvidácia požiaru
 • Požiadavky požiarnej bezpečnosti stavebných objektov
 • Požiadavky požiarnej bezpečnosti technológií a technologických procesov
 • Požiarnotechnické zariadenia, prostriedky ochrany pred požiarmi a techniky - navrhovanie, používanie, funkcie a parametre
 • Požiarna bezpečnosť elektrických zariadení a zdrojov tepla
 • Požiarna bezpečnosť pri skladovaní, manipulácií a doprave
 • Požiarna bezpečnosť pri zváraní a rezaní
 • Určovanie síl a prostriedkov na zdolávanie požiaru
 • Zhodnotenie požiarneho rizika a návrhu opatrení na jeho minimalizáciu
 • Zhodnotenie koncepcií a zásad ochrany pred požiarmi
 • Stanovenie požiarneho nebezpečenstva a jeho minimalizácia
 • Odborná príprava, školenie pracovníkov v požiarnej ochrane a pracovníkov organizácie
 • Dokumentáciu technika požiarnej ochrany
 • Výkon funkcie technika požiarnej ochrany
 • Kontroly, revízie a servis požiarnotechnických zariadení
 • Kontroly dodržiavania platných predpisov ochrany pred požiarmi
 • Prevencia vzniku závažných priemyselných havárií