DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: O spoločnosti :: Odborná spôsobilosť

Osvedčenia o odbornej spôsobilostiVypracovanie riešení služieb ochrany pred požiarmi a prevencie závažných priemyselných havárií vykonávajú osoby s odbornou spôsobilosťou špecialistu požiarnej ochrany alebo špecialistu na prevenciu ZPH na základe kompetencie uvedenej v prislúchajúcich zákonoch.


Ing. Ján Kandráč, CSc.
špecialista na prevenciu ZPH
číslo osvedčenia: 0063
Platnosť osvedčenia do: 15.5.2013

špecialista požiarnej ochrany
Registračné číslo: 1-027
Platnosť osvedčenia do: 19.10.2010


Ing. Ivan Zmajkovič
špecialista na prevenciu ZPH
číslo osvedčenia: 0015
Platnosť osvedčenia do: 9.4.2013

špecialista požiarnej ochrany
registračné číslo: 1-026
Platnosť osvedčenia do: 19.10.2010


Ing. Marek Kandráč
špecialista na prevenciu ZPH
číslo osvedčenia: -
Platnosť osvedčenia do: -