Warning: Undefined array key "action" in /volume1/web/www/co.php on line 2 Call Stack: 0.0001 357248 1. {main}() /volume1/web/www/co.php:0 Civilná ochrana
DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: Služby a riešenia :: Civilná ochrana

Civilná ochranaCivilná ochrana Civilnú ochranu obyvateľstva v SR upravuje zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Podrobnosti ustanovujú vykonávacie vyhlášky MV SR. Tieto právne normy ukladajú povinnosti pre ústredné orgány štátnej správy, miestnej správy, samosprávy alebo prevádzkovateľov jadrových zariadení a iných podnikov ohrozujúcich obyvateľstvo.