DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: Služby a riešenia :: Ochrana pred požiarmi

Požiarnotechnické zariadenia a prostriedky ochrany pred požiarmiPre potreby zabezpečenia ochrany pred požiarmi ponúkame komplexný program tovarov s poskytnutím návrhu, realizácie, uvedenia do činnosti a servisu. Medzi hlavný ponúkaný sortiment patrí:

Výkon kontrol a revízií
 • Prenosné hasiace prístroje
 • Hasiace média
 • Stabilné a mobilné hasiace systémy
 • Elektrická požiarna signalizácia
 • Protipožiarne nástreky
 • Retardéry horenia
 • Hydranty a hydrantové skrine s vybavením
 • Hadice rôznych druhov a rozmerov
 • Protichemické ochranné obleky z tkaných a netkaných materiálov
 • Ochranné obleky proti sálavému teplu a plameňu
 • Zásahové ochranné obleky z tkaných a netkaných materiálov
 • Dýchacia technika
 • Detekčná technika
 • Dekontaminačné prostriedky
 • Bezpečnostné značenie
 • Dodávka a montáž protipožiarnych stien a dverí
 • Dodávka a montáž protipožiarnych skiel
 • Dodávka a montáž prostriedkov a materiálov pre protipožiarne zabezpečenie objektov (EPS, EZS, VZT, ZDT, E1, E2, Výťahy, STAV)