DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: Služby a riešenia :: Protivýbuchová prevencia

Klasifikácia priestorov s výbušným prostredímV priestoroch, kde môžu vzniknúť nebezpečné množstvá a nebezpečné koncentrácie horľavého plynu alebo pary, sa musia použiť ochranné opatrena na zníženie nebezpečenstva výbuchu. Určovanie priestoru je spôsob analýzy a klasifikovania okolitého prostredia, v ktorom môže vzniknúť výbušná plynná atmosféra.

V zmysle normy STN EN 60079-10 Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 10: Určovanie priestorov s nebezpečím výbuchu, sa hodnotí pravdepodobnosť vzniku výbušnej plynnej atmosféry (zóna).

Dokument obsahuje:

  • Všeobecný opis
  • Definovanie zdrojov úniku
  • Definovanie stupňa úniku (rýchlosti úniku)
  • Určenie typu zóny
  • Určenie rozsahu zóny
  • Vetranie