DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov : Legislatíva :: Legislatíva v oblasti protivýbuchovej prevencie

Legislatíva v oblasti protivýbuchovej prevencieNariadenie vlády č. 393/2006 Z.z. upravuje minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí.

  1. Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí