DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: O spoločnosti :: Pracovný tím

Pracovný tímSpoločnosť tvorí tím skúsených odborníkov a špecialistov z oblasti prevencie závažných priemyselných havárií a požiarnej ochrany, s bohatými skúsenosťami s analyzovaním rizík, posudzovaním výskytu a následkov havárií.

Pracovný tím má bohaté skúsenosti s posudzovaním bezpečnosti a rizikovými analýzami podnikov a technologických prevádzok rôznych odvetví priemyslu, ako aj s pravdepodobnostnými bezpečnostnými analýzami jadrových zariadení na Slovensku, Českej republike a Maďarsku.


Jan Kandrac


Ing. Ján Kandráč, CSc.
riaditeľ spoločnosti
špecialista na prevenciu ZPH
špecialista požiarnej ochrany
tel/fax: +421 (2) 4446 0583
mobil: +421 (907) 723 616
email: jan.kandrac[at]riskconsult.sk

Ivan Zmajkovic


Ing. Marek Kandráč
špecialista na prevenciu ZPH
tel/fax: +421 (2) 4446 0583
email: marek.kandrac[at]riskconsult.sk