DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: O spoločnosti :: Riadenie kvality

Riadenie kvalityPre zaistenie vysokej kvality poskytovaných služieb má spoločnosť zavedený a udržiavaný systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2001.

Certifikát bol vydaný certifikačným orgánom TÜV Slovakia, ktorý potvrdzuje, že spoločnosť RISK CONSULT s.r.o. zaviedla a používa systém manažérstva kvality v oblasti:
  • Projektovanie požiarnej bezpečnosti stavieb
  • Analýza požiarneho rizika a analýzy rizika vzniku závažných priemyselných havárií
Auditom bolo preukázané, že sú splnené požiadavky normy STN EN ISO 9001:2001. Certifikát s registačným číslom Q 0217-1 je platný do 12. júna 2009.