Warning: Undefined array key "action" in /volume1/web/www/pvp.php on line 2 Call Stack: 0.0235 357344 1. {main}() /volume1/web/www/pvp.php:0 Protivýbuchová prevencia
DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: Služby a riešenia :: Protivýbuchová prevencia

Protivýbuchová prevenciaV rámci vstupu Slovenskej republiky do EÚ bola do slovenského práva implementovaná Smernica 1999/92 ES (ATEX 137) v podobe NV SR č. 493/2002 Z.z., o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí.

V zmysle nariadenia vlády č. 393/2006 Z.z. (novelizácia NV 493/2002 Z.z) o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí je prevádzkovateľ povinný vykonať prevenciu a ochranu pred výbuchom technickými alebo organizačnými opatreniami primeranými povahe práce, ktoré zabránia vytvoreniu výbušnej atmosféry, alebo ak to povaha práce neumožňuje, iniciácii výbušnej atmosféry a zmiernia účinky výbuchu tak, aby sa zaistila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.Pre bezpečnosť zamestnancov je zamestnávateľ povinný vypracovať písomný dokument o ochrane pred výbuchom pre priestory s možným výbušným prostredím, a klasifikovať tieto priestory určením zón.

Posúdenie priestoru z hľadiska výskytu výbušnej atmosféry sa vykonáva podľa STN EN 60079–10 Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 10: Určovanie priestorov s nebezpečím výbuchu.