DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: Referencie :: Referencie v oblasti civilnej ochrany

Referencie v oblasti civilnej ochranyVyhodnotenie oblastí ohrozenia pri úniku nebezpečných chemických látok v zmysle vyhlášky MV SR č. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok

Mäsokombinát Hrádok, s.r.o., Lučenec (2008)
New Diesel, a.s., Senica (2008)
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (2008)
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (2008)
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (2008)
Pivovary Topvar, a.s. (2009)
Zimný štadión, Poprad (2009)
DANUBIUS FRUCT, spol. s r.o., Dunajská Lužná (2009)
Zimný štadión, Turčianske Teplice (2009)
Pivovar STEIGER, a.s., Vyhne (2009)
SOLIVARY a.s. Prešov (2008)
Zimný štadión, Žiar nad Hronom (2009)
Palma Group, a.s., Bratislava (2009)