Warning: Undefined array key "action" in /volume1/web/www/po.php on line 2 Call Stack: 0.0001 357248 1. {main}() /volume1/web/www/po.php:0 Ochrana pred požiarmi
DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: Služby a riešenia :: Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmiZákon č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov upravuje podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi a ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na úseku ochrany pred požiarmi a hasičských jednotiek pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

Ochrana pred požiarmi V tejto oblasti ponúkame:
  • Požiarne a bezpečnostné inžinierstvo a projektovanie
  • Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru a návrh opatrení na jeho minimalizáciu
  • Analýza rizika vzniku požiaru a návrh opatrení na jeho minimalizáciu
  • Dokumentácia požiarnej ochrany
  • Výkon funkcie technika požiarnej ochrany
Formou dodávateľsky zabezpečených prác:
  • Kontroly, revízie a servis požiarnotechnických zariadení a prostriedkov ochrany pred požiarmi
  • Požiarnotechnické zariadenia a prostriedky ochrany pred požiarmi