DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: Služby a riešenia :: Prevencia ZPH

Vypracovanie kategorizácie podniku a zaradenie podnikuPodniky sa kategorizujú podľa celkového množstva vybraných nebezpečných látok, ktoré sú prítomné v podniku. Prevádzkovateľ zaradí podnik do kategórie A alebo B podľa celkového množstva nebezpečnej látky, alebo podľa súčtu pomerných množstiev dvoch alebo viacerých vybraných nebezpečných látok, alebo v prípade podprahových množstiev nezaradí podnik do žiadnej kategórie.Dokument obsahuje:

  • Základné údaje o prevádzkovateľovi podniku,
  • informácie o druhu, množstve, klasifikácii, fyzikálnej forme a požiarnych charakteristikách vybraných nebezpečných látok prítomných v podniku,
  • kategorizáciu podniku na základe celkového množstva vybraných nebezpečných látok v podniku,
  • posúdenie zaradenia podniku do kategórie A, B alebo nezaradenia do žiadnej kategórie, posúdenie vypracovania oznámenia o zaradení podniku.