DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: O spoločnosti :: Politika kvality

Politika kvalityZákladným cieľom spoločnosti je spokojnosť zákazníka a zainteresovaných strán, splnenie ich požiadaviek a očakávaní. Plnenie tohoto cieľa je podmienkou na zaručenie dlhodobej prosperity a stabilnej pozície spoločnosti na trhu.

Vedenie spoločnosti si je vedomé, že základné ciele je možné dosiahnuť len za predpokladu dosiahnutia vysokej úrovne kvality vo všetkých činnostiach. Pre tento účel sa zaväzuje:
  • Zlepšovať pozíciu na trhu bezchybným a pohotovým plnením všetkých požiadaviek zákazníkov a sústredením pozornosti na prevenciu.
  • Udržiavať a neustále zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality na základe požiadaviek normy EN ISO 9001:2000.
  • Kvalitu činností, procesov, výrobkov stanoviť ako prioritnú zásadu a povinnosť každého zamestnanca spoločnosti.
  • Neustále zvyšovať povedomie všetkých zamestnancov spoločnosti v oblasti zabezpečovania kvality, ich odborný rast a osobnú angažovanosť, čo je predpokladom splnenia stratégie spoločnosti zaradiť sa medzi úspešné firmy na Slovensku.
  • Efektívne a sústavne spolupracovať s našimi dodávateľmi, čo je nedeliteľnou súčasťou nášho úsilia o zvýšenie kvality našich výrobkov a služieb.