DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: Služby a riešenia :: Ochrana pred požiarmi

Analýza rizika vzniku požiaru a návrh opatrení na jeho minimalizáciuV uvedenej oblasti ponúkame:
 • Komplexnú analýzu požiarneho rizika a návrh opatrení na jeho minimalizáciu
  • Analýza požiarneho rizika stavebných objektov a návrh opatrení na jeho minimalizáciu
  • Analýza požiarneho rizika technológií, technologických procesov a návrh na jeho minimalizáciu
Okrem uvedeného v rámci analýz požiarneho rizika ponúkame:
 • zhodnotenie koncepcií a zásad ochrany pred požiarmi
 • analýzy požiarneho rizika a protipožiarnej bezpečnosti
 • zhodnotenie požiarneho rizika pre potreby poisťovníctva
 • vypracovanie optimálnej stratégie údržby a testovania požiarnych systémov
 • vyhľadávanie slabých miest systémov ochrany pred požiarmi a technickú pomoc pri ich odstraňovaní
 • zabezpečenie akosti v systéme ochrany pred požiarmi
 • vypracovanie operatívnych plánov a operatívnych kariet pre havarijné požiarne scenáre
 • analýzy vzniku a šírenia sa potenciálne možných i vzniknutých požiarov
 • výpočty iniciačných zdrojov pre experimentálne modelovanie požiarov
 • výpočty iniciačných zdrojov pre experimentálne práce
 • výpočtové analýzy zraniteľnosti rôznych technologických zariadení požiarnymi udalosťami
 • posúdenie potenciálnych sekundárnych následkov požiarov na základe fyzikálno-chemických analýz a výpočtov
 • vypracovanie systému ochrany pred požiarmi v organizácií a určenie technických zariadení ochrany pred požiarmi so zreteľom na ekonomickú náročnosť
 • analýza stavu a výzbroje požiarnych útvarov