DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Súvisiace odkazy
Domov :: Rôzne :: Novinky

Novinky
Predĺženie platnosti autorizácie spoločnosti

[17.06.2008] Ministerstvo životného prostredia na základe žiadosti spoločnosti rozhodla o predĺžení platnosti autorizácie spoločnosti do 11. augusta 2013.


Spustenie Web stránok spoločnosti

[18.02.2008] Spoločnosť sa rozhodla zviditelniť svoju činnosť prostredníctvom webovej stránky, kde by mohla prezentovať svoju činnosť na slovenskom trhu a predstaviť svojim zákazníkom ponuku svojich služieb. Po ukončení internej testovacej prevádzky web stránky spoločnosť pristúpila k zverejneniu stránok na internete.


Audit ISO 9001

[28.11.2007] Pre zaistenie vysokej kvality poskytovaných služieb má spoločnosť zavedený a udržiavaný systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2001. Certifikát bol vydaný certifikačným orgánom TÜV Slovakia, ktorý potvrdzuje, že spoločnosť RISK CONSULT s.r.o. zaviedla a používa systém manažérstva kvality v oblasti projektovania požiarnej bezpečnosti stavieb, analýzy požiarneho rizika a analýzy rizika vzniku závažných priemyselných havárií. Auditom bolo preukázané, že sú splnené požiadavky normy STN EN ISO 9001:2001. Certifikát s registačným číslom Q 0217-1 je platný do 12. júna 2009.