DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: Služby a riešenia :: Ostatné služby

Informačný systémV uvedenej oblasti ponúkame:

 • Údaje o fyzikálno-chemických, požiarnotechnických a ekotoxikologických lastnostiach látok a materiálov, formou bezpečnostných kariet, resp. informačných listov
 • Údaje o pôsobení látok na ľudí, organizmy, okolie, pracovné prostredie a životné prostredie, formou bezpečnostných kariet, resp. informačných listov
 • Údaje pre bezpečnú likvidáciu požiaru látok a materiálov, t.j. hasebná látka, spôsob hasenia, ochranné prostriedky, nutné opatrenia, formou primárnych, sekundárnych zásahových listov
 • Zoznam vnútroštátnych noriem a predpisov
 • Zoznam európskych noriem a predpisov
 • Databázu nebezpečných látok
 • Informácie pre vykonanie opatrení pri mimoriadnych udalostiach
 • Rešerše a sprostredkovanie údajov o látkach, materiáloch, normách a predpisov z tuzemských a zahraničných databáz
 • Spracovanie a posúdenie noriem (STN, ON, DIN, ISO)
 • Zahraničnú a tuzemskú odbornú literatúru
 • Vlastnú vydavateľskú a publikačnú odbornú tvorbu