DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov : Legislatíva :: Súvisiace právne normy

Legislatíva - Súvisiace právne normy  1. Zákon č. 163/2001 Z.z. O chemických látkach a chemických prípravkoch.
  2. Zákon č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme
  3. Zákon č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
  4. Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
  5. Zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení ďalších zmien a noviel.