DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: Služby a riešenia :: Ochrana pred požiarmi

Požiarne a bezpečnostné inžinierstvo a projektovanieV uvedenej oblasti ponúkame:
 • Vypracovanie komplexných projektov
  • Vypracovanie projektu protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z., vyhlášky č. 94/2004 Z.z. a príslušných STN noriem v znení neskorších predpisov
  • Vypracovanie posúdenia protipožiarnej bezpečnosti technologického zariadenia, technického zariadenia, alebo technologického procesu, vrátane návrhu ich protipožiarneho zabezpečenia v zmysle Prílohy č. 7 Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a príslušných STN noriem
 • Vypracovanie čiastkových projektov:
  • Výpočet požiarneho zaťaženia
  • Stanovenie počtu a druhu únikových ciest
  • Vypracovanie projektu potrebného počtu, množstva, druhu a rozmiestnenia ručných hasiacich prístrojov
  • Vypracovanie projektu potrebného počtu, druhu rozmiestnenia bezpečnostného a evakuačného značenia