DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: Služby a riešenia :: Ochrana pred požiarmi

Kontroly, revízie a servis požiarnotechnických zariadení a prostriedkov ochrany pred požiarmiVýkon kontrol a revízií zabezpečujeme v predpísaných pravidelných termínoch odbornými pracovníkmi s platným oprávnením. Kontrolu a revíziu vykonávame aj dlhodobo s centrálnym vedením evidencie o stave a funkčnosti. Servis vykonávajú odborní pracovníci s platným oprávnením. Konkrétne ponúkame:

Výkon kontrol a revízií
  • Kontroly, revízie a servis ručných a pojazdných hasiacich prístrojov
  • Kontroly, revízie a servis stabilných a polostabilných hasiacich zariadení všetkých druhov a používaných hasiacich médií
  • Kontroly, revízie a servis tlakových nádob na dopravu plynov a kvapalín
  • Kontroly, revízie a servis elektrickej požiarnej signalizácie
  • Kontroly, revízie a servis požiarnych vodovodov a zdrojov požiarnej vody
  • Kontroly, revízie a servis požiarnych uzáverov
  • Kontroly, revízie a servis zariadení na odvod splodín horenia pri požiari