Warning: Undefined array key "action" in /volume1/web/www/zph.php on line 2 Call Stack: 0.0001 357344 1. {main}() /volume1/web/www/zph.php:0
DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: Služby a riešenia :: Prevencia ZPH

Prevencia ZPHPožiadavka európskej smernice 96/82/ES - SEVESO II je prostredníctvom zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov integrovaná do právneho poriadku SR.

Prevencia ZPH K zákonu sa vzťahuje vykonávacia vyhláška č. 489/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška č. 490/2002 Z. z. o bezpečnostnej správe a havarijnom pláne v znení neskorších predpisov.

V uvedenej oblasti ponúkame:
  • Vypracovanie komplexnej dokumentácie v zmysle zákona č.261/2002 o prevencii ZPH v znení neskorších predpisov
  • Vypracovanie čiastkovej dokumentácie v zmysle zákona č.261/2002 o prevencii ZPH v znení neskorších predpisov
  • Výkon špecialistu pre prevenciu ZPH
Ďalej ponúkame vypracovanie nasledovných druhov rizikových analýz:
  • relatívne (IAEA-TECDOC-727, DOW INDEX),
  • kvantitatívne (CPQRA),
  • kvalitatívne (HAZOP, What-If, Check list, ETA, FTA),
  • vplyvu ľudského činiteľa (HRA).